2%

Každoročne máme možnosť využiť 2% dane z príjmov a obdarovať, pomôcť, potešiť tých, ktorí to potrebujú, alebo sú na to odkázaní.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa chcú podeliť o 2 % a venovať ich nášmu OZ, ktoré pomáha naším deťom.

Ďakujeme všetkým doterajším aj budúcim darcom.

Klienti a zamestnanci CSS-DOMINO.