Plávanie

                                                             

Pravidelná návšteva bazéna je v našom zariadení niekoľkoročnou tradíciou.  Každý pondelok chodíme s deťmi  do bazéna v Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom.

 Pre naše   požiadavky máme v bazéne vytvorené a zabezpečené ideálne podmienky. Na túto  nezvyčajnú aktivitu sa  prijímatelia sociálnej služby veľmi tešia, čo potvrdzujú aj dosiahnuté výsledky a snaha sa zlepšiť. 

Plávanie okrem rozsiahleho spektra pozitív spĺňa širokú škálu rehabilitačných cieľov, ako sú:

-          vytrvalosť,

-          celkovú kondíciu,

-           zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela,

-          minimálne zaťažuje pohybové ústrojenstvo,

-          zahŕňa kombináciu fyzickej sily a technických zručností,

-          zvyšuje svalovú vytrvalosť aktivizuje všetky svalové skupiny,

-          uvoľňuje skrátené svaly,

-          posilňuje ochabnuté svaly,

-          pôsobí analgeticky,

-          pôsobí stimulačne,

-          najideálnejší prostriedok na správne držanie tela,

-          pomáha pri správnom : stoji, stabilite, rovnovážnej polohe, motorike, koordinácii pohybov.

Prešli sme pri našich návštevách rôznymi premenami,  ako napríklad:

-          od plakania k radosti,

-          zoznámenie sa s vodou,

-          osmelenie sa,

-          ponorenie hlavy,

-          ľah na vode na chrbát, ľah na vode na brucho,

-          plávania na chrbte a bruchu pomocou dosky a hada,

-           špliechanie sa,

-          rôzne hry vo vode, súťaže, riekanky, cvičenia.       

Naše deti chodia na bazén v doprovode  rehabilitačnej pracovníčky Evičky Magátovej, ktorá sa im spolu so sociálnou pracovníčkou Mgr. Koštialikovou  venujú na vysokej odbornej úrovni.  Evička Magátová má dlhoročné skúsenosti v oblasti výcviku plávania, ktoré s láskou odovzdáva  našim deťom. Začiatky neboli ľahké, deti mali strach z vody, ale s odborným a  individuálnym prístupom všetko prekonali a výsledkom je veľká radosť z vody a z každej návštevy bazéna.