Kontakt

Adresa:

CSS - DOMINO

Veterná 11

97101 Prievidza

tel. č.: 046/5425069

 

Riaditeľka

PaedDr. Lauková Iveta

046/5121010

 

Vedúca úseku sociálno-zdravotníckeho a výchovy

Mgr. Barborková  Jana

046/5121012

046/5121011

 

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku

Ing. Stanislava Petrisková

046/5121020

 

Sociálny pracovník

Služba včasnej intervencie

Mgr. Luscoňová Andrea

046/5121013