Karneval 2019 - 41

Kontakt

CSS - DOMINO
Veterná 11
97101
Prievidza

Centrum sociálnych služieb CSS Domino 046/5425069
Riaditeľ PaedDr. Lauková Iveta 046/5121010
Vedúca úseku sociálno-zdravotníckeho a výchovy Mgr. Barborková  Jana

046/5121012

046/5121011

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku Ing. Stanislava Petrisková 046/5121020

Sociálny pracovník Mgr. Luscoňová Andrea 046/5121013

Služba včasnej intervencie

 Mgr. Luscoňová Andrea

046/5121013

Mapa