Poslanie, vízia, ciele

Poslanie, vízia, ciele

Poslanie

Centra sociálnych služieb – DOMINO

Robte to, čo milujete. Milujte to, čo robíte. A potom to pre Vás nebude práca.“

neznámy autor

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať odborné a adresné sociálne služby občanom so zdravotným znevýhodnením - deťom i dospelým s mentálnym, fyzickým, zmyslovým alebo viacnásobným, pridruženým znevýhodnením a s poruchou autistického spektra. Pri napĺňaní nášho poslania uplatňujeme princípy etického prístupu, dbáme na zabezpečenie ochrany základných ľudských práv a slobôd všetkých prijímateľov sociálnej služby. Každého prijímateľa sociálnej služby vnímame ako jedinečnú bytosť so svojimi potrebami, požiadavkami, predstavami i snami, ktoré sa snažíme napĺňať v rámci možností nášho zariadenia a v súlade s platnou legislatívou ako súčasť sociálnej politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vízia

Centra sociálnych služieb – DOMINO

Keď cítime lásku a láskavosť voči druhým, nielenže sa vďaka tomu cítia milovaní a je o nich postarané, ale pomáha to aj nám, rozvíja to naše vnútorné šťastie a pokoj.“

Dalajláma

Našou víziou je byť moderným zariadením, ktoré si ľudia pre svoj život a život svojich blízkych zvolia pre odborný prístup kvalifikovaných zamestnancov, ktorí ľudským prístupom, vytváraním prostredia a atmosféry  plnej dôvery, pokoja, bezpečia a vzájomného rešpektu pripomínajú rodinu.

Hodnoty

Centra sociálnych služieb – DOMINO

Byť milým nikdy nie je zbytočné.“

neznámy autor

Záleží nám na dobrom mene zariadenia a najmä na dôvere prijímateľov sociálnej služby, a preto poskytovanie sociálnych služieb našim zariadením stojí na pilieroch ochrany, dôstojnosti, empatie, slušnosti a vzájomnej úcty, s maximálnou mierou podpory samostatnosti, sebarealizácie, spolurozhodovania a spoluzodpovednosti prijímateľov sociálnej služby.

Strategický cieľ

Centra sociálnych služieb – DOMINO

Hlavným, strategickým cieľom nášho zariadenia je zabezpečovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov s poskytovanými sociálnymi službami v našom zariadení, s rozvojom rôznorodých sociálnych služieb a modernizáciou exitujúcich sociálnych služieb, kvalitnou odbornou prácou všetkých zamestnancov zariadenia, ktorí plne rešpektujú individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby a zároveň sú im nápomocní v dosahovaní čo najvyššej miere sebestačnosti.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30