Podávanie podnetov

Podávanie podnetov

V zmysle Smernice TSK č.5/2019 " Vnútorný systém prijímania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja " zverejňujeme:

Meno zodpovednej osoby: hlavný kontrolór TSK

Spôsob podávania podnetov:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu: hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24h denne,

b) poštou zaslanou na adresu TSK:

TSK

hlavný kontrolór

K dolnej stanici 7282/20A,

911 01 Trenčín,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30