Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
3.11.2022 Zmluva o dielo dokumenty/css_domino/zmluvy/11_2022/sadovnícke práce v ŠZ.pdf PDF kópia 3,45 MB
25.10.2022 Číslo zmluvy: 306200770 o dodávke vody z verejného vodovodu dokumenty/css_domino/zmluvy/11_2022/vodári.pdf PDF kópia 4,67 MB
3.10.2022 Kúpna zmluva č. Z202210624_Z dokumenty/css_domino/zmluvy/10_2022/trvanlivé potraviny.pdf PDF kópia 7,66 MB
30.9.2022 Zmluva o vykonaní psychologických a psychodiagnostických vyšetrení dokumenty/css_domino/zmluvy/10_2022/psychologické sl..pdf PDF kópia 1,93 MB
21.9.2022 Dohoda na zabezpečenie odborného výcviku žiakov dokumenty/css_domino/zmluvy/09_2022/Odborný vícvik.pdf PDF kópia 2,72 MB
15.8.2022 Kúpna zmluva č. Z20228869_Z dokumenty/css_domino/zmluvy/09_2022/Majster papier.pdf PDF kópia 6,85 MB
6.9.2022 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch dokumenty/css_domino/zmluvy/09_2022/Penam.pdf PDF kópia 8,17 MB
8.8.2022 Zmluva č. ZO/2022TNP18762-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby dokumenty/css_domino/zmluvy/09_2022/osobnyudaj.pdf PDF kópia 14,41 MB
8.8.2022 Dohoda o ukončení spolupráce dokumenty/css_domino/zmluvy/09_2022/Ukončenie spolupráce.pdf PDF kópia 1,86 MB
28.6.2022 Zmluva o výpožičke č. 08/2022 dokumenty/css_domino/zmluvy/07_2022/výpožička - defibrilátor.pdf PDF kópia 4,91 MB
27.6.2022 Zmluva o preprave a spaľovaní nebezpečného odpadu dokumenty/css_domino/zmluvy/07_2022/nebezpečný odpad.pdf PDF kópia 3,05 MB
30.6.2022 Rámcová kúpna zmluva dokumenty/css_domino/zmluvy/07_2022/mrazené Inmedia.pdf PDF kópia 8,11 MB
30.6.2022 Rámcová kúpna zmluva dokumenty/css_domino/zmluvy/07_2022/mlieko a mliečne výrobky Inmedia.pdf PDF kópia 8,03 MB
30.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného daru dokumenty/css_domino/zmluvy/07_2022/dar Wink Trade.pdf PDF kópia 1,31 MB
21.6.2022 Dohoda o poskytovaní pracoviska na zabezpečenie odborného výcviku dokumenty/css_domino/zmluvy/06_2022/učni.pdf PDF kópia 2,56 MB
7.6.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta dokumenty/css_domino/zmluvy/06_2022/DZ mesto Prievidza.pdf PDF kópia 5,26 MB
28.4.2022 Zmluva o poskytovaní služby supervízie v oblasti opatrovateľskej služby dokumenty/css_domino/zmluvy/06_2022/supervízia.pdf PDF kópia 4,43 MB
10.3.2022 Mandátna zmluva dokumenty/css_domino/zmluvy/03_2022/služby CO.pdf PDF kópia 3,51 MB
25.1.2022 Číslo zmluvy: 320036489 o dodávke vody z verejného vodovodu...... dokumenty/css_domino/zmluvy/02_2022/vodné,stočné ŠZ.pdf PDF kópia 4,63 MB
19.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu dokumenty/css_domino/zmluvy/02_2022/zemný plyn.pdf PDF kópia 13,14 MB

Vytlačiť