Ošetrovateľská starostlivosť

Zdravotný úsek zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť formou základnej, odbornej, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti a komprehenzívnej rehabilitačnej (RHB) starostlivosti.

Realizuje pomocnú výchovnú činnosť aktívnou spoluprácou a účasťou  na výchovno – vzdelávacom procese a podporných terapeutických činnostiach v súčinnosti s úsekom výchovy a sociálneho poradenstva.

Rehabilitačná starostlivosť je orientovaná individuálne v spolupráci s odborným lekárom (neurológ, FRO lekár) na značné zameranie a usmerňovanie patologického rozvoja hybnosti u mentálne postihnutých prijímateľov sociálnej služby s kombináciou telesného postihnutia, úpravou fyziologických funkcií koordináciou pohybových mechanizmov.

Jednotlivé metódy dopĺňame progresívnymi formami – prvkami pohybových aktivít (jógy, hathajógy, reflexnou a ajruvédskou masážou, orofaciálnou a bazálnou stimuláciou s využitím podporných a náhradných kompenzačných RHB pomôcok. Plne sa využíva pri fyzioterapii klientov, parafínové zábaly, liečebná telesná výchova, masáže klasické, reflexné a lymfo masáže, perličkové kúpele, elektroliečba - ultrazvuk, biolampa, ceragem, magnetoterapia.