13

Projekty a pravidelné aktivity

Každý rok usporadúvame:

 • rekreačno – rehabilitačné pobyty na Slovensku a v zahraničí (v spolupráci s OZ Domino),
 • Mikulášska besiedka, 
 • Karneval, 
 • Športové hry ku dňu detí (v spolupráci s OZ Domino), 
 • diskotéky, 
 • kultúrnospoločenské podujatia
 • celodenné výlety
 • opekačky

Spolupracujeme s:

 • ŠZŠI v Prievidzi, 
 • ZŠ Energetikov, 
 • Regionálnym kultúrnym strediskom  Prievidza, 
 • Hornonitrianskou knižnicou, 
 • ZUŠ L. Stančeka, 
 • SZUŠ Xoana štúdio, 
 • s OZ Domino,
 • Fond Doktor Klaun

Športové aktivity:

 • jedenkrát do týždňa realizujeme tanečný krúžok pre mobilných a imobilných prijímateľov sociálnej služby,
 • každý pondelok sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastňujú plaveckého krúžku pod vedením skúsenej trénerky,
 • v lete navštevujú deti plavárne, aqua parky, bicyklujú sa, venujú sa loptovým hrám.
 • v zime sa klienti venujú zimným športom a to hlavne korčuľovaniu a bežeckému lyžovaniu, zúčastňujú sa sústredení v Skalke pri Kremnici.  V roku 2009 CSS-DOMINO, ale i celé Slovensko úspešne reprezentovala v bežeckom lyžovaní na Špeciálnej olympiáde v Amerike v Idahu  prijímateľka sociálnej služby Mária Farkašová, ktorá  v upravených disciplínach na 50 m získala zlato a na 100 m striebro,
 • bicyklovanie

Venujeme sa prvkom:

 • arteterapie
 • biblioterapie
 • dramatoterapie
 • muzikoterapie
 • pracovnej terapii
 • pohybovej terapii

V rámci kultúrnej a záujmovej činnosti sa pre prijímateľov sociálnej služby  organizujú rôzne posedenia, návštevy filmových a divadelných predstavení, výstav, koncertov. Pravidelne DOMINO navštevuje Dr. Klaun, deti zo základných a stredných škôl a spríjemňujú im deň svojimi vstúpeniami.

Zúčastňujú sa podujatí, ktoré usporadúvajú iné zariadenia, napríklad Farbičky-Čarbičky v DEMY Trenčín, Trenčiansky Omar v SLOVEN Slavnica, Jašidieľňa v Žiline, Rozprávkový les v Zemianskom Podhradí či športové hry v rekreačnom zariadení Podskalie, a podobne.

Do všetkých uvedených podujatí sa deti aktívne zapájajú.V Sloven Slavnica sa dievčatá predstavili ako sprejeri, mažoretky, tajomné Šeherezády, ohnivé cigánky a vozíčkari ako kuriatka, či sladkí kuchári. Každé ich vystúpenie je jedinečné a plné radosti. S deťmi sme navštívili napr. Habakuky Donovaly, ZOO Bojnice i Bratislava, Národní žrebčín v Topoľčiankach, kaštieľ i Zubriu oboru, Arborétum v Mlyňanoch, Vodný svet v Sebedraží, a mnoho ďalších krásnych miest.