Hipoterapia

Grantové kolo Míľniky 2014

 

Trenčianska nadácia vyhlásila i tento rok  Grantové kolo Míľniky 2014 na podporu organizácii, ktoré sa starajú o mentálne postihnutých ľudí.

Do tohto projektu sa zapojilo i naše zariadenie Centrum sociálnych služieb Domino s projektom č. 2014990304 pod názvom

 

„ Hipoterapia  - cesta k skvalitneniu života“.

 

Prostredníctvom hipoterapie chceme pozitívne ovplyvniť následky mentálneho  a fyzického postihnutia našich prijímateľov sociálnej služby. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej realizácie. Z tohto dôvodu si myslíme, že akákoľvek možnosť aktivity, alebo nového zážitku im prinesie uspokojenie a pozitívne ovplyvní psychické a fyzické smerovanie.

Ciele a očakávania projektu sú nasledovné:

-         pozitívne ovplyvniť fyzické a psychické zdravie našich prijímateľov sociálnej služby,

-         nácvik nových zručností a zlepšenie adaptability,

-         rozvoj reči a komunikačných zručností,

-         rozvoj senzomotorickej integrácie,

-         rozvoj kognitívnych schopností,

-         upevnenie vzájomných vzťahov medzi prijímateľmi sociálnej služby, sociálna integrácia,

-         zmysluplné využívanie času,

-         vidieť na tvárach a prejavoch našich prijímateľov sociálnej služby radosť a spokojnosť.

 

 

ĎAKUJEME  Trenčianskej nadácii za možnosť realizácie nášho projektu.