Informácia o seminári

Milí rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o informačnom seminári „Intuitívne rodičovstvo“ s Mgr. Andreou Ladeckou a Mgr. Miroslavou Ďurajkovou, ktorý organizuje v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Seminár je určený najmä rodičom a blízkym detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a preto Vás chceme požiadať o zdieľanie tejto informácie všetkým, ktorých by táto téma mohla zaujímať, predovšetkým Vašim klientom a rodinám, ktoré sprevádzate.

Seminár bude realizovaný prezenčne v týchto termínoch:
17.4.2023 - Bratislava
19.4.2023 - Nitra
20.4.2023 - Zvolen
12.6.2023 - Trnava
13.6.2023 - Žilina
14.6.2023 - Poprad
15.6.2023 – Košice

Prihlasovací link: https://forms.office.com/e/jxV8Jdmcve


Termín je možné vybrať si podľa regiónu, prípadne podľa preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára. Pozvánku a podrobnosti o seminári nájdete v prílohe tohto e-mailu.