Povzbudenie rodičov k novým aktivitám

Povzbudenie a doplnenie potrebných informácií pre rodičov, ktorí vyčerpali dostupné možnosti, ako tráviť čas s ratolesťami ponúkame prostredníctvom Platformy rodín, ktorý nás kontaktovali a chcú sa podeliť s našimi rodinami.

„ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Vám v tomto pre nás všetkých “zvláštnom” období posiela pozitívne správy. Prečítajte si ako ľahšie sa dá zvládnuť deň v domácom prostredí. Ako pracujeme v on-line priestore z domu. Ako sme nezastavili našu činnosť a naďalej vykonávame riešenia podnetov pre zlepšenie Vášho a nášho života.“

https://www.platformarodin.sk/inklulinka/zvladnemetodoma/