Pozvanie na ONLINE prednášku

Milí naši rodičia,

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na ONLINE PREDNÁŠKU „Vplyv terapeutickej rozprávky na duševnú pohodu detí“ cez aplikáciu ZOOM

Prihláste sa: vzdelavanie@rkcpd.sk, 0901 918 819 

Prednáška je určená pre rodičov, starých rodičov, učiteľov MŠ a ZŠ, asistentov učiteľov, ale aj širokú verejnosť, ktorú táto téma zaujíma.

V prednáške s PhDr. Andreou Nagyovou  sa dozviete

  • Ako sa lepšie priblížiť k detskej duši prostredníctvom terapeutických rozprávok.
  • Ako napomôcť odhaliť skryté bolesti detí a nachádzať riešenia.
  • A tiež čo nerobiť, ak sa nám dieťa s niečím zdôverí.

V rámci prednášky sa dotkneme aj vzorcov správaní, ktoré sme získali v našej výchove a zamyslíme sa nad ich výhodami a nevýhodami.

Veríme, že odhalíme aj nové skutočnosti, ktoré nás môžu posunúť k tomu, aby sme boli v role rodičov čo najviac v pohode.

Tešíme sa na vás.

LEKTORKA

PhDr. Andrea Nagyová je detská psychologička.

Má viacročnú psychologickú prax v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Je autorkou kníh Rozprávky nielen na čítanie (2011, kniha dostala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako didaktická pomôcka na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov na školách) a Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov (2013). V roku 2016 jej vyšla tretia kniha Moje zázračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria.

Pracuje ako psychoonkologička pre Ligu proti rakovine SR.

Realizuje programy na školách v oblasti prevencie a kariérneho poradenstva.

Zúčastňuje sa ako lektorka na rôznych  vzdelávacích aktivitách, je jej blízka arteterapia. Zaujímavosťou je skutočnosť, že svoje knihy si ilustruje sama.