Poďakovanie za rúška

Poďakovanie za rúška

Veľmi radi by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí neváhali, ušili a doniesli pre našich zamestnancov a našich mladých rúška v tomto čase, keď sa snažíme bojovať s novým neviditeľným vírusom COVID – 19 a materiálnej pomoci  sa vždy potešíme. Konkrétne SOŠ v Handlovej, kde sa „ pracovníčkam handlovskej SOŠ  podarilo ušiť ochranné rúška, ktoré boli riaditeľom školy Jozefom Barborkom odovzdané sociálnym pracovníkom Centra sociálnych služieb Domino v Prievidzia p. Ivete Zajacovej, sestre našej Jarky (poberateľky sociálnej starostlivosti), ktorá nám doniesla 50 ks ušitých rúšok. Veľmi nás teší, že i napriek ťažkej situácii, v ktorej sa musíme navzájom izolovať, aby sme sa chránili, sa nájdu ľudia, ktorí sú vnímaví pre potreby druhých a chcú pomôcť.

Vašu nezištnú pomoc si veľmi vážime a srdečne ďakujeme.                                                                                                         PaedDr. I. Lauková – riaditeľka a 

kolektív CSS – Domino.

Fotoalbum