Informácie : covid-automat

Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.