Plán uvoľnenia opatrení

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid – 19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné postúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb.

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3.6.2020. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí  poskytovateľa kedy sa začne ( najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.