Mdd - Sz mdd9

Slávnostné prestrihnutie pásky v Špecializovanom zariadení pre autistov

2.9.2020